Dziura ozonowa, Ekologia, Ochrona środowiska
Dziura ozonowa, Ekologia, Ochrona środowiska

Kilka dni temu przeczytałem bardzo ciekawy artykuł na temat: co to jest dziura ozonowa ? Dlaczego jest niebezpieczna? Jak możemy się przed nią bronić? Co możemy zrobić aby dziura ozonowa się nie powiększała? Muszę przyznać, że artykuł dawał do myślenia.Po przeczytaniu jego, zacząłem szukać w sieci podobnych informacji na ten temat. Na czym polega zjawisko dziury ozonowej? Na początku podam taką ciekawostkę. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano w latach 80 XX wieku nad obszarem Antarktydy. Jest to tak zwany ubytek ozonu w górnej warstwie atmosfery ziemskiej, a dokładnie stratosfery. Naukowcy mówią o ubytku około 50%.Ochronna warstwa ozonowa ma występuje na wysokości od 10 do 50 km. Ostatnie badania potwierdziły, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło zmniejszenie się stężenia ozonu w atmosferze o około 0,2% w ciągu jednego roku - takie zjawisko nazywa się dziurą ozonowa i jest to bardzo negatywne zjawisko. Oprócz tego okazało się, że występuje ona także już na innych obszarach niż tylko na Antarktydzie.Czy wiesz jak powstaje dziura ozonowa? Jest to ubytek ozonu w górnych warstwach atmosfery. Częściowo jest to proces naturalny ale niestety człowiek także emituje szkodliwe substancje. Na zjawisko powstania ozonu, ma przede wszystkim duży wpływ promieniowanie ultrafioletowe, które jest generowane przez słońce.W znacznym stopniu człowiek przyczynił się do powiększania dziury ozonowej. Między innymi zaczęło się od wprowadzenia w przemyśle chłodniczym, chemicznym, w kosmetyce oraz w medycynie związków chemicznych np. freonu czy pochodnych metanu oraz etanu. Wszystkie te związki kumulują się w atmosferze i niestety nie ulegają rozpadowi w wyższych warstwach dopiero jak trafią do ozonosfery to w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego rozłożą się na węgiel, fluor oraz chlor.Jeśli chodzi o skutki jakie wywołuje dziura ozonowa, to są one katastrofalne dla życia na Ziemi. Promieniowanie ultrafioletowe zabija organizmy żywe powodując nieodwracalne szkody w DNA.Oprócz skutków jakie niestety nam grożą, musimy także pamiętać jak możemy zapobiegać powstaniu takiemu zjawisku. W ostatnich latach używanie freonów zostało zakazane. Według ostatnich obliczeń za 50 lat - jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane wydarzenia - to dziura ozonowa będzie się stabilizowała oraz stopniowo będzie się wyrównywał poziom ozonu.Ekologia coraz częściej promowana jest również w Polsce. Już w szkole podstawowej dzieci uczą się o zależnościach w przyrodzie a także o tym jak należy działać zgodnie z polityką ekologiczną.W szkołach wyższych także stawia się na pokazywanie racjonalnego funkcjonowania w środowisku zarówno naturalnym jak i społecznym. Edukacja ekologiczna w ciągu ostatnich dziesięciu lat bardzo się rozwinęła w Polsce. Coraz więcej ludzi zdaje już sobie sprawę, że ochrona środowiska jest czymś ważnym.Dużą rolę w uświadamianiu społeczeństwa miały zarówno instytucje rządowe jak i pozarządowe. To one właśnie tworzyły programy, organizowały konferencje a także prowadziły szkolenia, które doprowadziły do większej świadomości wśród Polaków. Chodzi tu nie tylko o to, byśmy zdawali sobie sprawę z zagrożenia, ale również zmieniali swoje złe nawyki i przyzwyczajenia.