Planowanie z CRM
Planowanie z CRM
Kluczem do sukcesu firmy jest maksymalne wykorzystanie zasobów dzięki crm.W teorii ekonomii wyznacza się dwie ścieżki działania efektywnego: osiąganie określonego celu przy jak najmniejszej ilości zużytych zasobów oraz maksymalizację osiąganych korzyści przy założonych nakładach. Na tych dwóch mechanizmach musi opierać się każde przedsiębiorstwo chcące maksymalnie wykorzystać swoje zasoby jednocześnie osiągając maksymalne zyski. Pierwszym krokiem w tym celu jest budowa kompleksowego Systemu Relacji z Klientem crm (Customer Relationship Managemet), który swoim zasięgiem obejmuje wnętrze firmy oraz jej partnerów. CRM pozwala na kontrolę w czasie rzeczywistym zadań stawianych przed firmą przez klientów oraz poziomu ich realizacji. CRM wskaże także na jakim poziomie jest w każdym momencie wykorzystanie dostępnych zasobów co pozwoli na znalezienie momentów przestoju i marnowanych potencjałów, które następnie będzie można wykorzystać do pomnażania zysku. Włączenie w ramy systemu technologii VIP pozwoli w połączeniu z bazą pracowników na poprawę kontaktu między personelem firmy i lepszą dystrybucję wiedzy. Voip pozwoli pracownikom także lepiej kontaktować się z otoczeniem. Wspomnieć tez należy o możliwości zapewnianej przez CRM w zakresie prowadzenia analizy statystycznej przedsiębiorstwa – pełna kontrola nad wszystkimi aspektami firmy pozwala na dokładniejsze tworzenie syntetycznych wskaźników wykorzystania materiałów itp.., które następnie można porównywać z innymi przedsiębiorstwami z branży. W ten sposób można określić lukę lub przewagę konkurencyjną. Dokładna analiza przepływów w firmie to również narzędzie do wykrywania wąskich gardeł produkcji/świadczenia usług oraz monitoringu procesu obiegu dokumentów, który niemal zawsze można usprawnić likwidując zbędne szczeble lub informatyzując cały proces. Właściwie skonstruowany System Relacji z Klientem staje się narzędziem kompleksowym do tworzenia relacji wewnętrznych i z otoczeniem, w centrum którego znajdują się potrzeby klientów a zmiennymi elementami układanki stają się czas i zasoby przedsiębiorstwa.